Deratizace Židlochovice | DERASLUŽBY MVDr. Jandák & spol.

PROFESIONÁLNÍ DERATIZACE ŽIDLOCHOVICE
Dezinfekce, dezinsekce a deratizace, podle zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví.

Hubení štěnic, blech, švábů, mravenců aj. hmyzu. Likvidace myší, potkanů, hlodavců aj. škůdců. Dezinfekce prostor.

Objednávky:


Tel. 721 838 385
(Po-Pá 8-18h)

Email: info@derasluzby.cz

Základní cena výjezdu: 2.500 Kč Všechny ceny jsou včetně dopravy, práce a materiálu.
Ke každému zásahu vystavujeme protokol.
Deratizace, dezinsekce, hubeni hmyzu švábů Derasluzby

DEZINSEKCE

Hubení štěnic, blech, švábů, rusů, molů, mravenců, rybenek, pavouků, vos, much aj. hmyzu.

Štěnice / blechy
BYTY
Základní cena: 2.500 Kč

5 litrů postřiku k ošetření prostor do velikosti bytu 1+1
Příplatky: 500 Kč / 1 litr postřiku (každé lůžko navíc)

Cena: 3.000,- Kč

6 litrů postřiku k ošetření prostor do velikosti bytu 2+1
Příplatky: 500 Kč / 1 litr postřiku (každé lůžko navíc)

Sleva od 10 bytových jednotek

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Základní cena: 4.000 Kč

8 litrů postřiku k ošetření prostor do 8 lůžek
Příplatky: 500 Kč / 1 litr postřiku (každé lůžko 1 litr, sedací soupravy 2-3 litry)

Příprava prostor k dezinsekci štěnic
Příprava prostor k dezinsekci blech

Při dezinsekci bytů, hotelů apod. jsme diskrétní, používáme neoznačená vozidla a přicházíme v civilním oděvu.

Deratizace, dezinsekce, hubeni štěnic hmyzu Derasluzby
 
Ostatní hmyz

Hubení švábů, rusú, molů, mravenců, rybenek aj.

BYTY Základní cena: 3.000 Kč

5 litrů postřiku k ošetření prostor do velikosti bytu 2+1
Příplatky: 500 Kč / 1 litr postřiku

Sleva od 10 bytových jednotek

RESTAURACE / KANCELÁŘE / FIRMY Základní cena: 4.000 Kč

8 litrů postřiku k ošetření prostor do velikosti 100 m2
Příplatky: 500 Kč / 1 litr postřiku

Deratizace, dezinsekce, hubeni hmyzu Derasluzby
Ochrana fasád

Postřik s dlouhodobým účinkem proti pavoukům, škvorům, mravencům aj. hmyzu.

Základní cena: 4.000 Kč

8 litrů postřiku k ošetření běžného RD
Příplatky: 500 Kč / 1 litr postřiku

Ochrana proti mouchám

Nástřik interiéru insekticidem s dlouhodobým účinkem.

DOMY / FIRMY / RESTAURACE Základní cena: 4.000 Kč

8 litrů postřiku k ošetření 80-100 m2 plochy
Příplatky: 500 Kč / 1 litr postřiku

Deratizace, dezinsekce, hubeni hmyzu, ochrana fasád Derasluzby
Ochrana krovů a půd

Aerosolové ošetření proti hmyzu a patogenním mikroorganismům (dezinsekce + dezinfekce).

Základní cena: 10.000 Kč

Ošetření prostor do 100m2
Příplatky: 100 Kč / 1 m2

Deratizace, dezinsekce, dezinfekce, půdy, ochrana krovů Derasluzby
Likvidace vos a sršní

Aplikace postřiku s okamžitým účinkem.

Základní cena: 3.000 Kč

Příplatky: 500 Kč / každé další hnízdo.

Deratizace, dezinsekce, hubeni vos, sršní, likvidace Derasluzby

DERATIZACE

Ochrana proti myším, potkanům aj. hlodavcům.

PROVOZOVNY / BUDOVY Základní cena: 3.000 Kč

5 ks deratizačních uzamykatelných stanic s nástrahou a příslušenstvím
Příplatky:
500 Kč / 1 ks deratizační stanice
500 Kč / 1 kg nástrah

OBCE / MĚSTA Základní cena: 10.000 Kč

20 kg granulovaných nástrah (100g sáčky do kanalizace a nor)
Příplatky:
500 Kč / 1 ks deratizační stanice
500 Kč / 1 kg nástrah

deratizace-hubeni-hlodavců-mysi-potkanu-Derasluzby_1
deratizace-hubeni-hlodavců-mysi-potkanu-jed-na-krysy-Derasluzby

DEZINFEKCE

Polymerová virucidní, baktericidní, fungicidní a sporocidní dezinfekce prostor s dlouhodobou reziduální účinností.

Základní cena: 5.000 Kč

Ošetření prostor do velikosti 250 m2
Příplatky: 20 Kč / 1 m2

dezinfekce-prostor-kancelari-Derasluzby
dezinfekce-prostor-Derasluzby

Uváděné ceny jsou včetně dopravy, práce, materiálu, daně a platí pro všechny obsluhované oblasti.
Ke každému zásahu vystavujeme protokol, podle podle zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví. Deratizace Židlochovice cena.