DEZINSEKCE

 

PROFESIONÁLNÍ HUBENÍ HMYZU

Dezinsekce podle zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví.

Hubení štěnic, blech, švábů, rusů, mravenců, molů, pavouků, rybenek, vos, much aj. hmyzu.

Základní cena výjezdu: 2.500 Kč
Včetně ceny jsou včetně dopravy, práce a materiálu.
Ke každému zásahu vystavujeme protokol.
Deratizace, dezinsekce, hubeni hmyzu švábů Derasluzby
Štěnice / blechy
CENY:
Byty do velikosti 1+1

Základní cena 2.500 Kč, včetně dopravy.

Byty 2+1 (3+1, 4+1)

Cena 3.000 (2+1), 4.000 - 5.000 Kč (3+1 - 4+1)  8 až 10 litrů postřiku včetně dopravy.

Sleva od 10 bytových jednotek

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Základní cena: 4.000 Kč

1 lůžko = 1 litr postřiku (500 Kč)

Příprava prostor k dezinsekci štěnic
Příprava prostor k dezinsekci blech

Při dezinsekci bytů, hotelů apod. jsme diskrétní, používáme neoznačená vozidla a přicházíme v civilním oděvu.

Deratizace, dezinsekce, hubeni štěnic hmyzu Derasluzby
 
Ostatní hmyz

Hubení švábů, rusú, molů, mravenců, rybenek aj.

BYTY Základní cena: 3.000 Kč

5 litrů postřiku k ošetření prostor do velikosti bytu 3+1

Sleva od 10 bytových jednotek

RESTAURACE / KANCELÁŘE / FIRMY Základní cena: 4.000 Kč

8 litrů postřiku k ošetření prostor do velikosti 100 m2
Příplatky: 500 Kč / 1 litr postřiku

Deratizace, dezinsekce, hubeni hmyzu Derasluzby
Ochrana fasád

Postřik s dlouhodobým účinkem proti pavoukům, škvorům, mravencům aj. hmyzu.

Základní cena: 4.000 Kč

8 litrů postřiku k ošetření běžného RD
Příplatky: 500 Kč / 1 litr postřiku

Ochrana proti mouchám

Nástřik interiéru insekticidem s dlouhodobým účinkem.

DOMY / FIRMY / RESTAURACE Základní cena: 4.000 Kč

8 litrů postřiku k ošetření 80-100 m2 plochy
Příplatky: 500 Kč / 1 litr postřiku

Deratizace, dezinsekce, hubeni hmyzu, ochrana fasád Derasluzby
Ochrana krovů a půd

Aerosolové ošetření proti hmyzu a patogenním mikroorganismům (dezinsekce + dezinfekce).

Základní cena: 10.000 Kč

Ošetření prostor do 100m2
Příplatky: 100 Kč / 1 m2

Deratizace, dezinsekce, dezinfekce, půdy, ochrana krovů Derasluzby
Likvidace vos a sršní

Aplikace postřiku s okamžitým účinkem.

Základní cena: 3.000 Kč

Příplatky: 500 Kč / každé další hnízdo.

Deratizace, dezinsekce, hubeni vos, sršní, likvidace Derasluzby

 Všechny ceny včetně dopravy, práce, materiálu a daně platí pro Brno, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký kraj a Vysočinu.
Ke každému zásahu vystavujeme protokol, podle podle zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví.